bellamk

52 teksty – auto­rem jest bel­lamk.

Daję ludziom fałszywą nadzieję, żeby później roz­cza­rowa­nie bo­lało ich jeszcze bar­dziej. Ale prze­cież ja tyl­ko chcę za­dośćuczy­nienia za krzyw­dy, niech oni też poczują się tak, jak ja. Choć raz niech poczują ten ból, który roz­dziera od środka. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 czerwca 2011, 16:12

Teore­tycznie jes­teś dup­kiem, ale prak­tycznie całym moim światem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2011, 17:00

Ko­bieta z na­tury jest diab­licą, a mężczyz­na za wszelką cenę próbu­je zo­baczyć w niej anioła. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 stycznia 2011, 15:39

***

Miłość to uczucie,
A nadzieja matką głupich.
Kiedyś Cię zdobędę,
Choć to może głupie.
Tęsknie za Tobą,
Nie śpię nocami,
Myśląć o tym, co będzie z nami.
Choć mnie nienawidzisz,
Cho­ciaż mnie nie lubisz
Ja nie stracę wiary,
Będę brnąć w to dalej.
Choć to nie ma sensu
Będę ciągle walczyć... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 grudnia 2010, 17:31

Naj­mocniej tęskni­my za ty­mi, którzy są tuż obok nas, a my nie możemy ich mieć. Naj­bar­dziej bra­kuje nam tych, którzy są pra­wie na­macal­ni. Co bo­li bar­dziej - po­wie­dzieć coś i żałować tego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:53

Dla Ciebie oszu­kam przez­nacze­nie, dla Ciebie nie stracę nadziei... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 listopada 2010, 19:18

Każda wy­lana łza jest mod­litwą o szczęście... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 listopada 2010, 17:08

Gdy spróbo­wałam ma­lin nie za­pom­niałam sma­ku trus­ka­wek. Gdy poz­nam ko­goś in­ne­go nie za­pomnę o Tobie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 28 listopada 2010, 19:15

Świat jest naj­mniej­szym miej­scem na świecie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 listopada 2010, 13:41

Każdy człowiek cze­goś pot­rze­buje do szcześcia, zaw­sze, na­wet jeśli uważa, że jest mak­sy­mal­nie szczęśliwy. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2010, 20:11
bellamk

kurczę....to wszystko jest takie trudne...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bellamk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność